dilluns, 19 de febrer de 2007

DIA DE LA PAU: JOCS COEDUCATIUS

Make Visual Poetry - ImageChef.com Continuant amb el Projecte Global d’aquest curs, hem volgut celebrar el Dia de la Pau donant-li una intenció coeducativa. Així doncs, el dimarts 30 de gener vam fer al pati del Centre una roda de jocs que tradicionalment s’han considerat “de xiques”, com alternativa a l’omnipresent futbol:
· Corda
· Goma
· Paquets
· Sambori
· 4 cantons
· 1,2,3 pica paret
· Mocador

Els alumnes prèviament a l’activitat lúdica van aprendre els diferents jocs en la seua tutoria i se’ls va explicar la raó per la qual ho feiem. El dia de la pau cada classe va passar per tos els josc, seguint una roda. Després de fer l’activitat vam valorar que havia estat molt positiva perquè ningú no es va mostrar contrari, els xics i les xiques van participar per igual i s’ho passàrem tots molt bé.
Posteriorment aquests jocs ens donaren peu per fer l’enquesta que hem inclòs al nostre Pla de Convivència, que actualment estem elaborant, per tal de saber quines són les preferències de jocs al pati dels nostres alumnes i poder dirigir aquesta activitat d’esbarjo.
DIA PAU 2007