dimarts, 4 de novembre de 2008

UN PENSAMENT CLÀSSIC

Feliç aquell i només aquell
que pot afirmar que l’avui el pertany;
que, segur en sa casa, pot dir:
demà, fes el que vulgues, perquè avui he viscut.
Ésser bell o espantós, ploga o trone,
l’alegria que he posseït malgrat el fat, és meua.
Ni tan sols el cel té poder sobre el passat
perquè el que ha sigut, ha sigut, i jo he tingut el meu moment.

Horaci. Odes.