dimarts, 27 de novembre de 2007

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L’origen de la celebració del 25 de Novembre , dia internacional de la violència de gènere, ens remet a la història de tres germanes: Patria, Minerva i Mª Teresa Mirabal , tres lluitadores que van morir assassinades per voler aconseguir una vida més justa.

Els drets humans de les dones i dels homes ens diuen que som iguals davant la llei i també lliures per poder elegir. Cap home tindrà dret a
sotmetre una dona , ni a exercir violència tant verbal com física.

Cap tipus de violència està justificada, la paraula és l’únic mitjà pel que hem de defensar-se i fer-nos entendre.

És per això que ens hem reunit per MANIFESTAR que AMAR:
- NO és maltractar.
- NO és sentir-se superior a l’altre.
- NO és exercir la violència amb el qui estimes.
- NO és matar.
- No és cridar.
- NO és insultar.
- NO és humiliar.

És per això que ens COMPROMETEM a:
- Dialogar per resoldre els nostres problemes.
- Ajudar als companys i companyes que estan sofrint acaçament escolar.
- Evitar les baralles.
- Contar les nostres coses.
- Respectar a tots els companys tractant-los a tots i totes per igual.

Perquè la violència de gènere no és un problema de les dones . És un problema de tots i entre tots l’hem de solucionar.