dilluns, 26 de maig de 2008

NOU MISSATGE DE GAIA!

Hola amics i amigues. Tinc un altre problema que contar-vos: es tracta dels vessaments de petroli, que estan contaminant de forma alarmant la mar.
La majoria d’aquests vessaments són provocats pels accidents de petrolers i la neteja de tancs a la mar, que a més a més de provocar greus impactes a curt termini també causen seriosos problemes a llarg termini.
Hi ha hagut casos d'afonaments de grans vaixells, com l’Exxon Valdez o el Prestige que van causar grans pèrdues econòmiques i greus conseqüències mediambientals al contaminar platges i perjudicar a molts animals.
M’agradaria que investigares coses sobre aquest greu problema; esbrina quines són les conseqüències d’un vessament de petroli a la mar, quins grans accidents coneixes, com es pot solucionar el problema, ...
Com sempre espere que m’ho contes!!